Daniel J Pipes

به سایت موبایل بروید

ارسالهای جدید   RSS Feed

آیا اسلام از اسلام گرایی جان سالم به در خواهد برد؟
١۵ نوامبر ٢٠٢١, واشینگتون تایمس

رشد مسیحیت ایران
۴ ژوئن ٢٠٢١, نیوزویک

جنگیدن و در آغوش گرفتن در خاورمیانه
١٩ مارس ٢٠٢١, مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات

بحث علمی دانشجویی رقیب هاروارد, پنجاه سال بعد
مارس ٢٠٢١, کامنتری

زندگی مسلمان در سال ۲۰۲۱، همانطور که در سال ۱۹۲۱ پیش بینی شده بود
٢۵ فوریه ٢٠٢١, گیتستون اینستیتوت

اسرائیل و پنج رقبای مسلمان کوه معبد
٧ فوریه ٢٠٢١, اسرائیل هایوم

بلوگ

من تسلیم می شوم: تروریسم وجود ندارد، هیچ تروریستی وجود ندارد
٢ ژوئن ٢٠١۵

آیا سیا آمار جمعیت در مورد ایران را عوض کرده است؟
۵ ژانویه ٢٠١۵

توافق ژنو با ایران: فاجعه سیاست خارجی
٢٣ نوامبر ٢٠١٣

محافظت نقابی در فرودگاه ها ایجاد عصبانیت میکند
٣ اوت ٢٠١٠

ادعاهای ایرانیان به بحرین
٢٠ فوریه ٢٠٠٩

اطلاعات بیشتر در مورد مهدویت در سیاست های فعلی
١۴ ژانویه ٢٠٠۶


مشترک شدن در لیست پستی رایگان دانیل پایپس

کلیه مطالب موجود در این سایت &حق چاپ ۱۹۶۸ -2022 Daniel Pipes.