دانیل پایپس
سایت موبایل
سایت عادی

ارسالهای جدید   RSS Feed

جنگیدن و در آغوش گرفتن در خاورمیانه
١٩ مارس ٢٠٢١, مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات

بحث علمی دانشجویی رقیب هاروارد, پنجاه سال بعد
مارس ٢٠٢١, کامنتری

زندگی مسلمان در سال ۲۰۲۱، همانطور که در سال ۱۹۲۱ پیش بینی شده بود
٢۵ فوریه ٢٠٢١, گیتستون اینستیتوت

اسرائیل و پنج رقبای مسلمان کوه معبد
٧ فوریه ٢٠٢١, اسرائیل هایوم

لابی اسرائیل خوب برای آمریکا است
٢۵ ژانویه ٢٠٢١, جه ان اس

یک آمریکایی در جستجوی شخصیت ملی انگلیسی
٢٣ ژانویه ٢٠٢١, کریتیک

در یک زمان, " جمعی اوباش جمهوریخواه" تناقضگویی بود. حالا آن واقعیت است.
١۵ ژانویه ٢٠٢١, نیوزویک

محافظه کاران, خوش آمدید به وضعیت پاریا
۴ ژانویه ٢٠٢١, واشنگتن تایمز

بی بی برای نخست وزیر؟ نه ، برای رئیس جمهور
٢٩ دسامبر ٢٠٢٠, نیوزویک

نیروهای دفاعی اسرائیل پیروزی را انتخاب می کند
٢۵ نوامبر ٢٠٢٠, اورشلیم پوست