دانیل پایپس
سایت موبایل
سایت عادی

ارسالهای جدید   RSS Feed

اسرائیل کمترین سرزمین دزدیده شده است
١٩ ژوئن ٢٠٢٢, وال اسرتیت ژورنل

آیا ظالمان به مینیون های خود گوش می دهند؟ نگاهی به پوتین و صدام
٢٣ مه ٢٠٢٢, واشینگتون تایمس

برهان تحریم برقع و نقاب
٢٣ آوریل ٢٠٢٢, تمرکز بر اسلام گرایی غربی

آیا اسلام از اسلام گرایی جان سالم به در خواهد برد؟
١۵ نوامبر ٢٠٢١, واشینگتون تایمس

رشد مسیحیت ایران
۴ ژوئن ٢٠٢١, نیوزویک

جنگیدن و در آغوش گرفتن در خاورمیانه
١٩ مارس ٢٠٢١, مرکز مطالعات استراتژیک بگین- سادات

بحث علمی دانشجویی رقیب هاروارد, پنجاه سال بعد
مارس ٢٠٢١, کامنتری

زندگی مسلمان در سال ۲۰۲۱، همانطور که در سال ۱۹۲۱ پیش بینی شده بود
٢۵ فوریه ٢٠٢١, گیتستون اینستیتوت

اسرائیل و پنج رقبای مسلمان کوه معبد
٧ فوریه ٢٠٢١, اسرائیل هایوم

لابی اسرائیل خوب برای آمریکا است
٢۵ ژانویه ٢٠٢١, جه ان اس