دانیل پایپس
سایت موبایل
سایت عادی

ارسالهای جدید   RSS Feed

در یک زمان, " جمعی اوباش جمهوریخواه" تناقضگویی بود. حالا آن واقعیت است.
١۵ ژانویه ٢٠٢١, نیوزویک

محافظه کاران, خوش آمدید به وضعیت پاریا
۴ ژانویه ٢٠٢١, واشنگتن تایمز

بی بی برای نخست وزیر؟ نه ، برای رئیس جمهور
٢٩ دسامبر ٢٠٢٠, نیوزویک

نیروهای دفاعی اسرائیل پیروزی را انتخاب می کند
٢۵ نوامبر ٢٠٢٠, اورشلیم پوست

نیاز به واگذار کردن
١٠ نوامبر ٢٠٢٠, اسپکتیتور

ترس مهلک از متهم شدن به نژادپرستی
٣ نوامبر ٢٠٢٠, کریتیک (انگلستان)

چرا من به ترامپ رای می دهم؟
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠, بوستون گلوب

قانع کردن ضد صهیونیست ها که ستیز اسرائیل و اعراب تمام شده
٧ سپتامبر ٢٠٢٠, واشنگتن تایمس

نسبت به اسرائیل و امارات خوشبین احساس می کنم
١۴ اوت ٢٠٢٠, ناسیونال اینترست

وقتی که مسلمانان دینشان رها میکنند
۶ اوت ٢٠٢٠, وال استریت ژورنال